EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Archiwalne

10/3/2016

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Liczba akcji i głosów
3. Projekty Uchwał
4. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2015 roku.
7. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015.
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.
9. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego.
10. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania skonsolidowanego.
11. Sprawozdanie rady nadzorczej jednostkowe 2015.
12. Sprawozdanie rady nadzorczej skonsolidowane 2015.

2/2/2016

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w VIVID GAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
3. Projekty Uchwał.
4. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

2/9/2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w VIVID GAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
3. Projekty Uchwał.
4. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

24/7/2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w VIVID GAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
3. Projekty Uchwał.
4. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

15/5/2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w VIVID GAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
3. Projekty Uchwał.
4. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

11/8/2014

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w VIVID GAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
3. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Projekty Uchwał.
5. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

16/3/2015

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w VIVID GAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
3. Projekty Uchwał.
4. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r.
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
5. Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.