EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Bieżące

17/5/2017

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Projekty Uchwał.
3. Liczba akcji i głosów.
4. Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
5. Dokumentacja przedkładana ZWZA